POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2021 r.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z serwisu kursstrzelecki.pl (dalej: „Serwis”) oraz zasady stosowania plików cookies. Zachęcamy do zapoznania się polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzana dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa użytkownikom przysługują.
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania Serwisu.

1. Administrator danych osobowych
:

Administratorem danych osobowych użytkowników jest podmiot Centrum Omnibus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-132) przy ul. Grzybowskiej 16/22/320 (dalej: „Spółką”).

2. Zasady, podstawy prawne i cele przetwarzania:

Spółka stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.
Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Dane przekazywane za pomocą formularzy online mogą być przetwarzane również w celu wysyłania do użytkowników informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane podlegają profilowaniu przy użyciu systemów informatycznych przeznaczonych do analizy danych w marketingu i sprzedaży celem dopasowania treści przesyłanych informacji do przewidywanych preferencji odbiorcy.
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Spółka zapewnia, by zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na uzupełnieniu formularza i podania swojego adresu e-mail podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, wypisania użytkownika z listy mailingowej.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi hostingu i architektury IT, a także usługi marketingowe, w tym usługi CRM oraz analizy danych w marketingu i sprzedaży.

5. Prawa użytkowników
:

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania.

6. Pliki cookies
:

Ta strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie,
umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.
b) Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.
c) Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka. Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Jeżeli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookies,
powinien otworzyć okno pomocy (supportu) w swojej przeglądarce. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie i akceptuje niniejsze zasady stosowania plików cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych
:

Spółka podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Spółka wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem.
W szczególności wykorzystywane jest: a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL; b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem; c) oprogramowanie antywirusowe.

8. Zmiany polityki
:

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zaktualizowane wersje polityki będą obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie.

9. Inne polityki prywatności
:

Na tej stronie internetowej lub jej poszczególnych podstronach mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe. Takie dodatkowe zapisy znajdują pierwszeństwo przez niniejszą Polityką prywatności.

10. Dane kontaktowe administratora ochrony danych:


Administrator jest dostępny pod adresem e-mail: p.m.ptaszyńska@gmail.com
Centrum Omnibus Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 16/22/320
00-132 Warszawa

UWAGA! Adres siedziby firmy NIE JEST adresem korespondencyjnym Spółki

Prosimy o podanie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości nadawcy oraz jasny i precyzyjny opis żądania.